Ekonomika

Investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE) jsou v ČR mezi investory velmi oblíbené zejména z důvodu garantované výkupní ceny elektrické energie. Poté co stát omezil podporu fotovoltaických elektráren jsou bioplynové stanice (BPS) považovány za jednu z nejlepších investic do OZE.

V médiích se často hovoří o biomase jako časované bombě, která pro daňové poplatníky může mít stejné důsledky jako masivní výstavba solárních elektráren v letech  2009 a 2010. Zde je důležité upozornit, že je tím především myšleno prosté spalování suché biomasy sloužící k výrobě elektřiny.

Naproti tomu využívání vlhké biomasy k produkci bioplynu a následné výrobě elektrické energie a tepla stát stanovil jako jednu z priorit pro následující období. Podpora BPS oproti slunečních elektráren má tyto hlavní výhody:

  • nižší zátěž pro daňové poplatníky (cca 4 Kč za 1 kWh z BPS oproti cca 12 Kč za 1 kWh z FVE)
  • díky kontinuální výrobě 24/7 elektrické energie představuje tento zdroj nižší zátěž pro elektrickou distribuční síť (DS)

 

Díky výše uvedeným výhodám a současně stále platícímu závazku vyrábět určitý podíl elektřiny z OZE lze předpokládat, že stát bude výstavbu a provoz BPS podporovat i nadále.

Vedle garantované výkupní ceny elektrické energie lze získat dotaci z evropských strukturálních fondů na výstavbu BPS.

 

Orientační ekonomická kalkulace: 

  zemědělská BPS odpadová BPS
 investiční náklady 30 - 70 mil. Kč  120 - 180 mil. Kč
 možnost získání dotace ano ano
 tržby z prodeje el. energie 4,12 Kč / 1kWh 3,55 Kč / 1kWh
 tržby za příjem odpadu - 300 - 2 000 Kč / t
 příjem z prodeje tepla 0 - 300 Kč / GJ  0 - 300 Kč / GJ
 náklady na nákup siláže 700 - 900 Kč / t  -
 návratnost investice 5 - 7 let 5 - 7 let

 

Návratnost investice záleží na mnoha okolnostech:

  • prodejní ceny elektrické energie, tepla nebo biometanu
  • u odpadových BPS cena za příjem odpadu
  • u zemědělských BPS cena za nakupovanou siláž
  • získání/nezískání dotace na výstavbu
  • kapacita BPS
  • účinnost kogenerační jednotky
  • náklady na úvěr
  • a mnoha dalších 

 

Pro přípravu ekonomické studie pro Váš konkrétní záměr nás prosím kontaktujte.