Bioplynová stanice: Perspektivní investice, kterou nelze připojit

09.02.2011 17:14

 

Výtah:

Bioplynové stanice se stávají perspektivním oborem a jejich obliba, zejména mezi zemědělci, stále roste...

 

Odborníci předpokládají, že do roku 2020 bude v Česku fungovat 600 až 900 bioplynových stanic...

 

Bioplynové stanice mohou být zajímavé ale také pro obce, čistírny odpadních vod, společnosti pro nakládání s odpady či lihovary nebo pekárny. A vzhledem k tomu, že představují stálý a spolehlivý zdroj elektřiny a tepla, jejich potenciál je značný. Bioplynové stanice navíc umožňují regulaci výkonu podle poptávky v síti, a mohou tak plnit funkce vykrývání energetických špiček...

 

Dnes už je možné bioplyn dočistit na biometan, který se může tlačit do sítě zemního plynu. A to je v případě plynové krize hodně silný argument pro mnohem větší výstavbu...

 

Zdroj: https://www.moravskehospodarstvi.cz/clanky/energetika/bioplynova-stanice:-perspektivni-investice,-kterou-nelze-pripojit--[2]/