Projektová příprava

1. VÝBĚR LOKALITY

- pozemek cca 5 - 10.000 m2

- podpora obce, obyvatel

- soulad s ÚP

- vzdálenost od obydlené zástavby

- dostupnost surovin

- dostupnost distribuční sítě (DS) el. energie - rezervace kapacity

- možnost ekonomického využití tepla

=> CÍL: najít vhodný pozemek a smluvně si jej zajistit (nákup, dl. pronájem)

 

2. POVOLOVACÍ PROCES

- EIA

- Územní řízení

- Stavební řízení

=> CÍL: získat stavební povolení pro výstavbu BPS

 

3. SMLOUVY S OBCHODNÍMI PARTNERY

- žádost o dotaci

- zajištění financování

- zajištění surovin - smlouvy na nákup siláže, zpracování bioodpadů

- smlouva o připojení s provozovatelem DS el. energie

- smluvní zajištění využití tepla (napojení na CZT města, okolní provozy, sušení dřeva...)

- smlouva se zhotovitelem BPS

=> CÍL: zajistit výstavbu a budoucí provoz BPS