Bioplynové stanice X jiné OZE

Obnovitelné zdroje energie můžeme rozdělit na neregulovatelné a regulovatelné dle toho, zda jsou závislé na aktuálním počasí či nikoliv.

NEREGULOVATELNÉ

 

 

 

  

 

Větrné elektrárny - větrné elektrárny dodávají energii do sítě v závislosti na větrných podmínkách

 

Sluneční elektrárny - sluneční elektrárny představují nestálý zdroj energie, neboť energii dodávají pouze ve dne a to nerovnoměrně, v závislosti na pohybu mračen, aktuální teplotě apod.

 

REGULOVATELNÉ

Vodní elektrárny - vodní elektrárny u přehrad či vodních nádrží jsou dobře regulovatelné, říční vodní elektrárny už méně. Obecně však vodní elektrárny můžeme považovat za regulovatelný a stabilní zdroj obnovitelné energie.

 

Bioplynové stanice - bioplynové stanice jsou regulovatelné a velmi stabilní zdroje obnovitelné energie. Bioplyn se uvolňuje při rozkladu biomasy nepřetržitě a pohání tak kogenerační jednotku - spalovací motor vyrábějící elektřinu a teplo více než 8.000 hodin v roce. Bioplynová stanice tak může do distribuční soustavy dodávat energii ve dne v novi bez závislosti na aktuálním počasí.